Realizujeme výstavbu 25 plnících stanic CNG

Pro větší pokrytí dálnic a silnic I. třídy v ČR.

Právě větší pokrytí dálnic a silnic I. třídy v tuzemsku chybí. Dohoda s Benzinou na výstavbu 20 plnících stanic CNG nám to umožní radikálně a v krátkém čase změnit.