Oznámení obchodním partnerům

12.03.2018 -

Dne 1. 3. 2018 byla mezi společností VÍTKOVICE Doprava, a.s. se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 25909339, jako vkladatelem a společností CNGVitall s.r.o. se sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČ: 04740157, uzavřena smlouva o vkladu části závodu (dále jen „smlouva o vkladu“) společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. označené jako "Nákladové středisko 174 - CNG a servis", která v rámci CNG programu provozuje sítě plnících stanic na stlačený zemní plyn – CNG, a zároveň se zabývá výstavbou a servisem těchto plnících stanic (dále jen „část závodu“), jako nepeněžitého vkladu do společnosti CNGVitall s.r.o., a to za účelem zvýšení základního kapitálu této společnosti. Podrobnosti zde.