MŽP vyplácí příspěvek až 200 tis. Kč na pořízení CNG vozidel

11.11.2016 -

Ministerstvo životního prostředí zahájilo příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací mohou mj. žádat o příspěvek na pořízení vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn – CNG. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Ministr Brabec zároveň podepsal memorandum o spolupráci na podpoře rozvoje alternativních pohonů v ČR. „Cílem memoranda je prohloubit naši spolupráci ve výměně informací a při osvětě mezi samosprávou i veřejností. Výměna informací a zhodnocení zkušeností s novou výzvou nám přinesou cenné poznatky pro budoucí možné rozšíření podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, např. pro fyzické osoby,“ komentuje ministr Brabec uzavření memoranda.

Žádat o dotaci mohou obce, kraje, městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, akciové společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem. Společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či kraje.

Výše příspěvku na pořízení vozidla na CNG:

-         50 000 Kč, kategorie M1 a N1 (do 2,5 t)

-         100 000 Kč, kategorie N1 (od 2,5 do 3,5 t), M2, M3 do 7,5 t

-         200 000 Kč, kategorie N2 do 12 t

Podle Národního akčního plánu Čistá mobilita má do roku 2020 v ČR jezdit přibližně 50 000 vozidel s pohonem CNG, do roku 2025 pak až 150 000 vozidel s pohonem CNG. Do roku 2020 má být v České republice 200 veřejných plnicích stanic pro vozy na CNG pohon (pozn. aktuálně již 133 plnících stanic).

Zdroj: www.mzp.cz