Czech Raildays 2017

12.06.2017 -

Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy se koná v Ostravě ve dnech 13. - 15.6.2017 vždy od 9:00 hod. do 18:00 hod. Místo konání - Nákladové nádraží při ŽST Hlavní nádraží. 

Nomenklatura veletrhu:

  • železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství

  • kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství

  • prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty

  • prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel

  • kombinovaná doprava

  • informační technologie

  • služby pro drážní dopravu

  • manipulační technika