Managment kvality

Při hodnocení dokumentace z auditu bylo shledáno, že audit proběhl v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009.